Gimbe

Nova política de privacitat (RGPD)

Blog > General > Nova política de privacitat (RGPD)
25 de maig de 2018

Política de Protecció de dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
Responsable del tractament: GIMBE, S.L. . C/ Sant Antoni Maria Clares,16 – 08242 Manresa, comercial@gimbe.com

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?
Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions del mateix grup o vinculades a GIMBE, S.L., en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

Els empleats de GIMBE, S.L., que tenen drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de GIMBE, S.L., poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de GIMBE, S.L., han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.

GIMBE, S.L., ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@gimbe.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *